539 - Šviestuvų staliukai

A - Didelis

Aukštis: 560 mm

Ilgis: 600 mm

Plotis: 400 mm

B - Mažas

Aukštis: 465 mm

Ilgis: 445 mm

Plotis: 375 mm

Galimos spalvos

L010
White Oil

9001
White Oil

L113
Super White

L086
Smoked Oil

GA 932
Oiled

L088
Grey Oil

804
Stain Lacquer

405
Stain Lacquer

402
Stain Lacquer

501
Stain Lacquer

201
Stain Lacquer

004
Stain Lacquer

Galimos spalvos

L010
White Oil

9001
White Oil

L113
Super White

L086
Smoked Oil

GA 932
Oiled

L088
Grey Oil

804
Stain Lacquer

405
Stain Lacquer

402
Stain Lacquer

501
Stain Lacquer

201
Stain Lacquer

004
Stain Lacquer