8-15-16-17-18 - Valgomojo stalas

8

Aukštis: 750 mm

Ilgis: 2000 mm

Plotis: 1000 mm

15

Aukštis: 750 mm

Ilgis: 1600 mm

Plotis: 900 mm

16

Aukštis: 750 mm

Ilgis: 1800 mm

Plotis: 1000 mm

17

Aukštis: 750 mm

Ilgis: 2200 mm

Plotis: 1000 mm

18

Aukštis: 750 mm

Ilgis: 2400 mm

Plotis: 1000 mm

Lapas 8-1

Ilgis: 500 mm

Plotis: 1000 mm

Lapas 15-1

Ilgis: 500 mm

Plotis: 900 mm

Galimos spalvos

L010
White Oil

9001
White Oil

L113
Super White

L086
Smoked Oil

GA 932
Oiled

L088
Grey Oil

804
Stain Lacquer

405
Stain Lacquer

402
Stain Lacquer

501
Stain Lacquer

201
Stain Lacquer

004
Stain Lacquer

Galimos spalvos

L010
White Oil

9001
White Oil

L113
Super White

L086
Smoked Oil

GA 932
Oiled

L088
Grey Oil

804
Stain Lacquer

405
Stain Lacquer

402
Stain Lacquer

501
Stain Lacquer

201
Stain Lacquer

004
Stain Lacquer