36-37-38-39-40 - Suolas

36

Aukštis: 450 mm

Ilgis: 1240 mm

Plotis: 400 mm

37

Aukštis: 450 mm

Ilgis: 1440 mm

Plotis: 400 mm

38

Aukštis: 450 mm

Ilgis: 1640 mm

Plotis: 400 mm

39

Aukštis: 450 mm

Ilgis: 1840 mm

Plotis: 400 mm

40

Aukštis: 450 mm

Ilgis: 2040 mm

Plotis: 400 mm

Galimos spalvos

L010
White Oil

9001
White Oil

L113
Super White

L086
Smoked Oil

GA 932
Oiled

L088
Grey Oil

804
Stain Lacquer

405
Stain Lacquer

402
Stain Lacquer

501
Stain Lacquer

201
Stain Lacquer

004
Stain Lacquer

Galimos spalvos

L010
White Oil

9001
White Oil

L113
Super White

L086
Smoked Oil

GA 932
Oiled

L088
Grey Oil

804
Stain Lacquer

405
Stain Lacquer

402
Stain Lacquer

501
Stain Lacquer

201
Stain Lacquer

004
Stain Lacquer