402 - Valgomojo stalas

A

Aukštis: 750 mm

Ilgis: 1350 mm

Plotis: 800 mm

+ 1 x 500 mm

B

Aukštis: 750 mm

Ilgis: 1500 mm

Plotis: 900 mm

+ 2 x 450 mm

C

Aukštis: 750 mm

Ilgis: 1800 mm

Plotis: 1000 mm

+ 2 x 500 mm

Galimos spalvos

L010
White Oil

9001
White Oil

L113
Super White

L086
Smoked Oil

GA 932
Oiled

L088
Grey Oil

804
Stain Lacquer

405
Stain Lacquer

402
Stain Lacquer

501
Stain Lacquer

201
Stain Lacquer

004
Stain Lacquer

Galimos spalvos

L010
White Oil

9001
White Oil

L113
Super White

L086
Smoked Oil

GA 932
Oiled

L088
Grey Oil

804
Stain Lacquer

405
Stain Lacquer

402
Stain Lacquer

501
Stain Lacquer

201
Stain Lacquer

004
Stain Lacquer