9-21-25 - Svetainės staliukas

9

Aukštis: 400 mm

Ilgis: 1400 mm

Plotis: 700 mm

21 A

Aukštis: 400 mm

Ilgis: 1000 mm

Plotis: 1000 mm

21 B

Aukštis: 400 mm

Ilgis: 600 mm

Plotis: 600 mm

25

Aukštis: 500 mm

Ilgis: 1400 mm

Plotis: 700 mm

Galimos spalvos

L010
White Oil

9001
White Oil

L113
Super White

L086
Smoked Oil

GA 932
Oiled

L088
Grey Oil

804
Stain Lacquer

405
Stain Lacquer

402
Stain Lacquer

501
Stain Lacquer

201
Stain Lacquer

004
Stain Lacquer

Galimos spalvos

L010
White Oil

9001
White Oil

L113
Super White

L086
Smoked Oil

GA 932
Oiled

L088
Grey Oil

804
Stain Lacquer

405
Stain Lacquer

402
Stain Lacquer

501
Stain Lacquer

201
Stain Lacquer

004
Stain Lacquer