UAB “Clemence Richard” įmonės naujų rinkų paieška”
projekto Nr. 03.2.1.-LVPA-K-801-02-0254


UAB “Clemence Richard” šiuo metu įgyvendina projektą, pagal 2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto “Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas” įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1.-LVPA-K-801 “Naujos galimybės LT”, šiuo projektu siekiame išlaikyti bei stiprinti savo pozicijas turimose užsienio rinkose, plečiant gaminamos produkcijos , ąžuolinių baldų ir grindų eksportą ir aktyviai ieškoti naujų užsienio rinkų, užsienio partnerių, naujų užsakovų bei potencialių pirkėjų.
 

Finansuojama iš Europos sąjungos stuktūrinių fondų lėšų

Projekto vykdytojas:
UAB “Clemence Richard”

 

 

Clemence Richard © All rights reserved
info@clemencerichard.lt